KUNDSERVICE

DATASKYDDSMEDDELANDE SUNGLASSES SHOP


Senast ändrad: [2018-11-14]

Genom detta Dataskyddsmeddelande informerar vi, MyOptique Group Ltd, dig om vilka personuppgifter som vi samlar in när du besöker vår webbplats eller utnyttjar våra tjänster, varför vi samlar vi in personuppgifterna och vad vi gör med dem. Med personuppgifter avses all information som gäller dig, särskilt ditt namn och dina kontaktuppgifter, till exempel din hemadress, ditt telefonnummer eller din e-postadress.

Ta dig tid att läsa detta Dataskyddsmeddelande noggrant eftersom det är mycket viktigt att du till fullo förstår hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet. Om du har några frågor angående vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

Våra kontaktuppgifter är: Essilor International, se@sunglassesshop.com

Vår dataskyddsansvarig är: Laurent Teyssandier, dpo@myoptiquegroup.com


VILKA PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Data som vi samlar in när du besöker vår webbplats

När du går till vår webbplats samlar vi automatiskt in och sparar viss data i våra serverloggar och i cookies, som är små filer som vi skickar till din dator när du besöker vår webbplats.

Denna data gör det inte möjligt för oss att direkt identifiera dig men de registrerar däremot data som relaterade till ditt besök på vår webbplats, till exempel vilka sidor du fick tillgång till, datum och tid för din åtkomst till dessa sidor, dina sökord, information om din enhet (maskinvarumodell, operativsystemversion, unik identifikationskod för enheten, Internet-protokolladress, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk), datum och tid för din begäran samt webbadressen för den webbplats du kom ifrån.

Vi kan använda tredjepartsannonseringsföretag eller dotterbolag för att visa annonser på vår webbplats. Dessa tredjepartsannonseringsföretag eller dotterbolag kan separat placera eller känna igen en cookie-fil för din webbläsare under visning av annonser på Webbplatsen. Vi kan inte se den information som samlas in eller sparas i cookies från tredje part. Vi tillhandahåller inte personuppgifter om dig till dessa tredjepartsannonsörer eller dotterbolag eller till någon annan tredje part.

Det är inte nödvändigt att tillhandahålla dina personuppgifter om du bara vill besöka vår webbplats. Det betyder att du kan vägra att acceptera cookies genom att konfigurera webbläsaren (mer information om det ges i hjälpavsnittet för din webbläsare). Om du vägrar cookies kan det däremot inverka på din navigering på vår webbplats, du kommer inte att kunna få tillgång till vissa delar av den.


Data som vi samlar in när du registrerar dig eller när du beställer produkter

Några av de tjänster som erbjuds på vår webbplats kräver att du registrerar dig. Om du vill använda dessa tjänster kommer vi att be dig att ange vissa personuppgifter och vi tackar dig för att du ger oss fullständiga och korrekta uppgifter samt att du informerar oss ifall dina uppgifter skulle behöva uppdateras. Om du inte ger oss fullständiga och korrekta uppgifter, eller om du inte informerar oss om att dina uppgifter behöver uppdateras, kan vi eventuellt inte tillhandahålla dig med de tjänster du begärt.

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter, inklusive ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hemadress, inloggning och lösenord, fotografi och födelsedatum (eller ålder).
 • IT-uppgifter, inklusive data som relaterade till ditt besök på vår webbplats, till exempel vilka sidor du hade tillgång till, datum och tid för din åtkomst till dessa sidor, dina sökord, information om din enhet (maskinvarumodell, operativsystemversion, unik identifikationskod för enheten, Internet-protokolladress, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk), datum och tid för din begäran samt webbadressen för den webbplats du kom ifrån.
 • Ekonomiska uppgifter, inklusive dina kreditkortsuppgifter, insamlas inte av oss. När du gör en beställning förs du över till en tredjepartsleverantör av tjänster, som hanterar betalningar.

HUR VI ANVÄNDER DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi använder endast dina personuppgifter inom de gränser som är tillåtna enligt gällande lagar och förordningar. Ibland kan vi behöva använda dina personuppgifter då gällande lagar och förordningar kräver att vi gör det. Under alla omständigheter fattar vi inga automatiska beslut enbart på grundval av en automatiserad behandling av uppgifter som kan ha rättsliga eller lika betydande effekter för dig.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Vi använder dina identitetsuppgifter för att underlätta leverans av varor som du har köpt från oss, uppdatera dig om leveransen av din beställning, skicka påminnelser om påfyllning, bearbeta automatiska ombeställningar, hantera returer och sköta ditt konto samt kontakta dig i händelse av en återkallelse av en produkt. En sådan process baseras på det avtal vi ingått.
 • Vi anonymiserar din IT-data och använder den för att förbättra din upplevelse av vår webbplats, identifiera och rapportera buggar och problem, bedöma effekterna på kundbeteende av de förändringar som vi gör samt analysera och förbättra webbplatsens funktion. En sådan process sker i enlighet med vårt berättigade intresse.

HUR LÄNGE VI SPARAR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Den period under vilken vi sparar dina personuppgifter visas i tabellen nedan:


Uppgiftskategorier


Lagringsperiod

     

Identifieringsdata inklusive oftalmisk förskrivning och medicinska data

Minst 10 år. (Ett krav enligt brittiska General Optical Council)

Identifieringsdata utom oftalmisk förskrivning och medicinska data

5 år.

Ekonomiska uppgifter

Dessa sparas inte i något av våra system.

IT-data

5 år.


PERSONUPPGIFTER SOM VI DELAR

Vi informerar dig om att vi kan dela dina personuppgifter med företag utanför MyOptique Group endast med ditt tillstånd.


Uppgiftskategorier


Mottagarkategorier


Plats

     

Identifikationsuppgifter

Behandling av onlinetransaktioner, orderuppfyllelse, marknadsföring, reklamkommunikation, orderanalys

EU

Ekonomiska uppgifter

Behandling av onlinetransaktioner

EU

IT-data

Analys av kundernas köpbeteende

EU


HUR VI SKYDDAR PERSONUPPGIFTER

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller utlämnande, inklusive, utan begränsning:

 • Vi implementerar och underhåller sofistikerade tekniska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter registreras och behandlas med fullständig sekretess och säkerhet.
 • Vi implementerar och underhåller tillämpliga begränsningar av tillträdet till dina personuppgifter och övervakar tillträdet till, användning av och överföringen av personuppgifter.
 • Alla våra anställda som har tillgång till dina personuppgifter är skyldiga att ingå sekretessavtal eller liknande avtal, vilket innebär att de har skyldighet att följa våra krav på datasäkerhet och sekretess.
 • Vi kräver att alla affärspartners och tredjepartsleverantörer som vi eventuellt kan dela dina personuppgifter med ska följa de gällande kraven på datasäkerhet och sekretess.
 • Vi tillhandahåller regelbundet datasäkerhetsutbildning till våra anställda och de tredje parter som har tillgång till personuppgifter.

VILKA RÄTTIGHETER DU HAR

Enligt tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd har du:

 • Rätt och tillgång till, rättelse av och/eller radering av dina personuppgifter.
 • Rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att meddela oss att du inte vill få marknadsföringsinformation.
 • Under vissa omständigheter rätt att kräva att vissa av dina personuppgifter överförs till dig eller någon tredje part.
 • I den utsträckning som vår behandling av dina personuppgifter utförs baserat på givet samtycke rätt att återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagenligheten för den behandling som utförts baserat på givet samtycke innan det återkallades.

Vi förbinder oss att göra det möjligt för dig att utöva dina rättigheter: du kan göra det genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som ges i början av detta Dataskyddsmeddelande . Tillhandahåll oss med följande information så att vi kan hantera din begäran:

 • Namn och efternamn samt en kopia av ditt identitetskort.
 • Din specifika begäran (med andra ord, vilka rättigheter som du vill utöva) samt.
 • Datum för begäran och din namnteckning (om du skickade din begäran per brev).

Om du inte får tillfredsställande respons genom att kontakta oss kan du även framföra ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till din lokala dataskyddsmyndighet.


ÄNDRINGAR I DETTA DATASKYDDSMEDDELANDE

Vi granskar regelbundet vår efterlevnad av vårt Dataskyddsmeddelande , särskilt när det gäller att göra det överensstämmande med nya lagar och bestämmelser gällande dataskydd. Men även om detta Dataskyddsmeddelande från tid till annan kan komma att ändras kommer vi inte att minska dina rättigheter enligt detta Dataskyddsmeddelande utan ditt uttryckliga samtycke.